Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

  • v roce 1998 vystudovala Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého, obor fyzioterapie a algoterapie, kde promovala,
  • v roce 2001 na téže Univerzitě absolvovala doktorské studium Kinantropologie se specializací na Biomechaniku a získala titul Ph.D.,
  • od roku 2002 pracuje jako fyzioterapeut na klinice Rehabilitace FN v Motole na dospělé ambulantní a lůžkové části, vedle dospělých pacientů pracuje s kojenci a dětmi,
  • od roku 2005 pracuje na 2. LF UK jako odborný výukový asistent pro studenty fyzioterapie a všeobecného lékařství,
  • absolvované kurzy posledních let: 2006 Vojtova metoda v dětském věku, 2005 Bobath koncept, Mobilizace a měkké techniky, Sportovní taping, Kineziotaping.
  • DNS kurzů se účastní od roku 2002,
  • od roku 2004 je členkou týmu fyzioterapeutů konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace, vyučuje kurzy a semináře DNS v ČR i v zahraničí (Slovensko, Dánsko, Anglie, Švédsko, USA, Kanada, Austrálie),
  • v rámci vědecko-výzkumné činnosti se věnuje povrchové elektromyografii
  • od podzimu 2011 pracuje v Centru pohybové medicíny.

 

Publikační činnost

Kobesová Alena ; Valouchová Petra ; Kolář Pavel

Dynamic Neuromuscular Stabilization: Excercises based on developmental kinesiology models
Vydáno:
Functional Training Handbook,25-51

Kolář Pavel ; Kobesová Alena ; Valouchová Petra ; Bitnar Petr

Dynamic Neuromuscular Stabilization. Developmental Kinesiology: Breathing Stereotypes and Postural-Locomotion Function
Vydáno:
Recognizing and Treating Breathing Disorders,11-22
Vyšetření posturálních funkcí – Chůze.
Vydáno:
2010, In Kolář et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 48-50
Kineziologie pletence ramenního.
Vydáno:
2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 144-146

Valouchová,P., Dyrhonová,O., Kříž,J., Kolář, P.

Léčebná rehabilitace v ortopedii a traumatologii – pletenec ramenní.
Vydáno:
2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 469-480.

Zedka,M., Valouchová,P.

Elektromyografická analýza v biomechanice.
Vydáno:
2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 199-202

Valouchová,P., Lewit,K.

Surface electromyography of abdominal and back muscles in patients with active scars.
Vydáno:
Journal of Bodywork and Movement Therapies July 2009, Volume 13, ISSN 1360-8592, pp. 262–267

Valouchová,P., Lewit,K.

Influence of active scars in abdominal wall on abdominal and back muscles activity in chronic low back pain - surface electromyography pilot study .
Vydáno:
2009, Journal of International Musculoskeletal Medicine, Volume 30, Number 3, Publisher: Maney Publishing, pp. 127-132(6)

Valouchová,P., Liebenson,C.

Self-management: Patient section: The New Abds.
Vydáno:
Journal of Bodywork and Movement Therapies, January 2009, Vol. 13, Issue 1, pp. 112-113

Krištofič, J., Valouchová,P.

Aktivita vybraných svalů při různých způsobech provádění kliků.
Vydáno:
2009, Pohybové aktivity v biosociálním kontextu - Monografie. Vydala Univerzita Karlova v Praze, ISBN 978-80-246-1553-0, s. 43.-52.