Mgr. Eliška Urbářová

v roce 2008 ukončila bakalářské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury UNVR Palackého v Olomouci, 

v první polovině roku 2009 absolvovala stáž v rámci programu ERAMUS na Fakultě sociální a zdravotní péče v Lahti

v roce 2011 zakončila magisterské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury UNVR Palackého v Olomouci, 

od roku 2011 nastoupila jako fyzioterapet na Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol na lůžkovou a ambulantní část,

2002 - Základní licence lektora aerobiku

2003 - Profesionální licence lektora aerobiku

2005 - Stretch diplom + Overbal diplom

2008 - Chi-toning diplom

2010 - Bosu Corec diplom

2012 - Medical taping koncept

2013 - Forma, funkce, facilitace podle Kláry Lewitové 

2014 - Globální reciproční inhibice podle Petra Bitnara

2014 - Kurz Vojtovy reflexní lokomoce

od roku 2012 působí jako asistent výuky v kurzech DNS v České republice a na Slovensku

od roku 2013 vyučuje i v kurzech v zahraničí