Mgr. Lucie Doubková

  • absolvovala bakalářský program fyzioterapie při 2. LF UK a magisterské studium na FTVS UK v Praze,
  • od roku 2005 pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, kde se vedle práce na ambulantní, lůžkové rehabilitaci a Spinální jednotce účastní výuky studentů fyzioterapie
  • na školení Dynamické neuromuskulární stabilizace participuje od roku 2006,
  • absolvovala kurzy: Vojtova metody pro dospělé,  Manuální medicína,  Manuální terapie dle Ludmily Mojžíšové, Medical Taping Concept, základy metody Roswithy Brunkow.

 

Publikační činnost

Poruchy hybného systému - neideální motorický vývoj jako etiopatogenetický faktor.
Vydáno:
Abstrakt. Konference 3.jánskolázeňské sympózium 8.-10.1.2008. ISBN 978-80-903859-1-7

OPLOVÁ L.; ŠPRINGROVÁ I.

Role diastázy mm.recti abdominis při vzniku vertebrogenních poruch.
Vydáno:
Rehabil.fyz.Lék., 13, 2006, No.4.pp 197-200, ISSN 1211-2658