Mgr. Sylva Pintarová

  • Mgr. Sylva Pintarová ukončila v roce 2014 magisterské studium fyzioterapie na 2. LF UK a v tomtéž roce začala jako fyzioterapeut pracovat na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
  • v roce 2015 absolvovala 6-týdenní zahraniční pracovní stáž v oboru fyzioterapie na University of Applied Sciences v Savonlinně ve Finsku
  • pečuje o dospělé pacienty s širokou škálou diagnóz, mezi něž patří neurologická onemocnění, ortopedické stavy, funkčních poruchy hybného systému
  • má zkušenosti z ambulantní, lůžkové rehabilitace i ze Spinální jednotky
  • pro diagnostiku a terapii stoje a chůze využívá přístroje RehaWalk, Balancemaster a Walkaid
  • podílí se na výuce studentů oboru fyzioterapie na 2. LF UK a zahraničních stážistů z CHP programu
  • od roku 2018 působí jako asistentka výuky DNS metody v ČR i v zahraničí
  • Sylva postgraduálně absolvovala mnoho odborných kurzů: např. kurzy Petra Bitnara a Zdeňka Čecha, Rehabilitační léčba metodou L. Mojžíšové (J. Jedličková), Funkční fyzioterapie hypermobility (C. Lewitová), Motus Kinesiology  Taping (I. Hnátová)
  • od roku 2018 je v mezinárodně akreditovaném výcviku Feldenkraisovy® metody, který bude končit v květnu 2022. Jako praktik ve výcviku vede skupinové ATM lekce dle Moshého Feldenkraise ve FN Motol a on-line pro širokou veřejnost