Mgr. Veronika Nasslerová

  • Veronika získala v roce 2007 magisterský titul v oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Pracovala v soukromém Rehabilitačním centru Monada v Praze v letech 2006 až 2014. Pracovala na lůžkovém i ambulantním oddělení, se zaměřením na léčbu pacientů s různými neurologickými, muskuloskeletálními a ortopedickými diagnózami a dětskou populací.
  • Od února 2015 pracuje v Centru pohybové medicíny profesora Pavla Koláře v Praze.
  • Několik let působila jako přednášející na katedře tělesné výchovy a sportu.
  • V roce 2011 absolvovala kurz Vojtovy Reflexní Lokomoce, v roce 2013 kurz odborné kineziologie zaměřený na funkční hodnocení a léčbu pacientů s poraněním míchy. Studovala také aplikaci akupresury na různé neurologické, ortopedické a muskuloskeletální nemoci. Veronika také absolvovala kurz Klappovo lezení, které specificky využívá pro léčbu dětí a mladých pacientů se skoliózou. V posledních letech se věnuje studiu techniky fasciálních manipulací dle Stecco.
  • Od roku 2015 vyučuje kurzy DNS na mezinárodní úrovni.
  • Ve volném čase se věnuje cyklistice, běhu a skialpinismu.