Mgr. Šárka Špaňhelová

  • absolvovala bakalářské (3. LF UK) a magisterské studium fyzioterapie (2001, FTVS UK),
  • od roku 2001 pracuje jako fyzioterapeut na Klinice rehabilitace pro dospělé ve FN Motol, na ambulanci, lůžkové rehabilitaci, Centru pro léčbu bolesti a Spinální jednotce,
  • podílí se především na praktické výuce studentů bakalářského i magisterského studia fyzioterapie,
  • v roce 2003 absolvovala kurz Vojtovy reflexní terapie zaměřený na dětské a dospělé pacienty,
  • v kurzech DNS vyučuje od roku 2004,
  • od roku 2007 je výukovou asistentkou v kurzech Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku
  • je školitelem Manuální medicíny.

 

Publikační činnost

VLČKOVÁ,B.,ŠPAŇHELOVÁ,Š.

Reflex Locomotion according to Vojta in multiple-sclerosis patients.
Vydáno:
Cesk Slov Neurol N 2010, 73/106 (3):S336-7, ISSN 1210-7859.

KŘÍŽ,J.,ŠPAŇHELOVÁ,Š.

Rehabilitace pacientů po poškození míchy.
Vydáno:
Lékařské listy, 29/05, s. 6-7.