Mgr. Martina Ježková

  • absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na 3. LF UK v Praze v roce 1999 a magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK v Praze v roce 2001,
  • od roku 2001 pracuje na klinice rehabilitace ve FN Motol na ambulantním a lůžkovém oddělení jako fyzioterapeut,
  • od roku 2002 pracuje na 2. LF UK jako odborný výukový asistent pro studenty fyzioterapie a všeobecného lékařství,
  • pracuje s dospělými i dětskými pacienty,
  • absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů, například kurz Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch se zaměřením na dětské pacienty (2004),
  • od roku 2002 se věnuje školení DNS v České republice i v zahraničí,
  • je školitelem Manuální medicíny.

 

Publikační činnost

Rintala Michael ; Ulm Richard ; Ježková Martina ; Kobesová Alena

Czech Get-up
Vydáno:
NSCA Coach,3,2,30-38
Léčebná rehabilitace v gynekologii a porodnictví.
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 623-638, ISBN 978-80-7262-657-1