Mgr. Veronika Čmolíková

  • V roce 2010 ukončila magisterské studium fyzioterapie  na 2.LF UK v Praze.
  • V letech 2010–2013 pracovala na Klinice rehabilitace a TVL 2.LF UK jako fyzioterapeut na ambulantním a lůžkovém oddělení, od roku 2018 působí v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře v Jinonicích.
  • V rámci postgraduálního vzdělávání se zúčastnila v průběhu let množství kurzů vedených českými i zahraničními lektory (Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Medical Taping Concept, Koordinačně-zátěžová kinezioterapie, Evidence based přístup k jizvám, adhezím a viscerálním srůstům, Fasciální manipulace dle Stecca – level 1,2,3) V současné době dokončuje program Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku.
  • Na výuce kurzů DNS se podílí od roku 2011. V pozici vedoucího lektora učí pravidelně DNS kurzy v České republice i v zahraničí.