Aktuality

Online registrace do kurzů pro fyzioterapeuty proběhne dne 10.1. 2023 od 9.00. Registrace bude zastavena po naplnění kapacity (120 míst).

Jiný způsob registrace není možný.

Soubor videí prezentuje nejčastější vývojové polohy, které v DNS nácviku posturální a lokomoční funkce využíváme.

Online registrace na refresh kurzy pro rok 2022 JE SPUŠTĚNA. 

Pro rok 2022 jsou vypsány 3 druhy refreš kurzů v těchto termínech:

DNS refresh - vyšší pozice - 12.-13.11.2022 - kurz je naplněn

Pro zájemce je ke koupi: PLAKÁTY znázorňující vývojové milníky dítěte a jak je možné tyto polohy využít při aktivním cvičení dospělých pacientů. Jsou ideální pomůckou pro absolventy kurzů DNS.

Pokud máte zájem o zveřejnění kontaktu na Vás na našich webových stránkách v registru absolventů, prosím zaregistrujte se zde.

Kurz DNS pro lékaře konající se v roce 2022 je obsazený. V případě zájmu o kurz v roce 2023 se registrujte na https://www.dns-cz.com/registracni-formular