Vývojová porucha koordinace - Developmental Coordination Disorder, DCD - vývojová dyspraxie.

KOLÁŘ, P., KOBESOVÁ, A.

2011, Cesk Slov Neurol N, in press ISSN 1210-7859