On-line video knihovna, cvičení ve vývojových pozicích

Soubor videí prezentuje nejčastější vývojové polohy, které v DNS nácviku posturální a lokomoční funkce využíváme. Detailně jsou popsány výchozí pozice, manuální korekce a verbální instrukce, kterými terapeut navede klienta do optimální polohy a pohybu se zajištěním funkční centrace opěrných segmentů. U každé polohy jsou uvedeny četné modifikace včetně cvičení se zátěží, proti odporu, nácviku přechodových fází mezi jednotlivými polohami a nakonec i nácvik celé vertikalizační řady ve smyslu „DNS Movement Flow“.

Předkládaný soubor videí je praktickým pomocníkem pro terapeuty i trenéry  se zájmem o cvičení ve vývojových polohách podle konceptu DNS.

On-line knihovnu a další informace najdete na https://www.rehabps.com/REHABILITATION/Video-On-LineCZ.htmlCvičení ve vývojových pozicích